Hlavní stránka
Předmluva Ivana Haška
Obsah knihy - ukázky
Kontakt na vydavatele
Objednávky
Další publikace
Ohlasy
Info pro knihkupce
Fotbalové aktuality
English
Kniha Atlas českého fotbalu navazuje na velmi úspěšný titul První fotbalový atlas světa vydaný v roce 2000. Atlas zobrazuje či popisuje český, resp. československý fotbal kromě map také prostřednictvím grafů, fotografií, tabulek, kreseb a stručného textu.

Atlas českého fotbalu Ukázka atlasu

KNIHA OBSAHUJE:
 • téměř 200 barevných map a grafů vystihujících historii, současnost i vývoj našeho fotbalu z nejrůznějších pohledů
 • na 700 vyobrazení klubových i svazových znaků a klubových i reprezentačních dresů
 • více než 1000 fotografií hráčů, trenérů, týmů, záběrů ze hry, archiválií
 • bezmála 2000 sestav klubů i národního týmu
 • přes 4000 klubů lokalizovaných v mapách
 • rejstřík téměř 6000 hráčů a trenérů s jejich prvoligovými kariérami
HLAVNÍ ZÁMĚRY DÍLA:
 • být originální, a to nejen způsobem zpracování, ale i přesností, úplností, hloubkou a šíří poskytovaných informací
 • dát čtenáři okamžitou orientaci v dané problematice, takovou, kterou zpravidla nenajde v běžné knize (tj. text, případně s fotografiemi)
 • být graficky atraktivní (barevné mapy, grafy, znaky klubů, fotografie)
 • nezabývat se jen fotbalem samotným izolovaně od ostatního světa, ale pomocí „mezních“ oborů (geografie, historie, ekonomie, statistika, demografie) poukázat na souvislosti
 • prostřednictvím „milovaného“ fotbalu poskytnout nenucenou formou mimofotbalové všeobecné vědomosti zejména mládeži
ROZSAH PUBLIKACE:
 • 384 stran, formát A4 (V8a, šitá, 135 g křída, obálka - lamino lesk)
© copyright 2005 | Help service R.S. | all rights reserved