Hlavní stránka
Předmluva Ivana Haška
Obsah knihy - ukázky
Kontakt na vydavatele
Objednávky
Další publikace
Ohlasy
Info pro knihkupce
Fotbalové aktuality
English
  KONTAKTUJTE VYDAVATELE KNIHY
Radovan Jelínek
Ukrajinská 4
101 28 Praha 10
tel./fax: 271 748 349
mobil : 606 816 649

Kontaktní e-mail: info@atlasfotbalu.cz

Autoři knihy děkují každému čtenáři, který po pročtení knihy nabídne jakoukoli upřesňující či doplňující informaci, příp. upozorní na chybu, která se v takto rozsáhlém encyklopedickém díle (zvláště při prvním vydání) může vyskytnout.
© copyright 2005 | Help service R.S. | all rights reserved