Hlavní stránka
Předmluva Ivana Haška
Obsah knihy - ukázky
Kontakt na vydavatele
Objednávky
Další publikace
Ohlasy
Info pro knihkupce
Fotbalové aktuality
English
  DALŠÍ PUBLIKACE S FOTBALOVOU TÉMATIKOU
Autor a vydavatel knihy Radovan Jelínek patří ke zkušeným autorům zabývající se geograficko-fotbalovou tématikou. K jeho dílům patří První fotbalový atlas světa, který u nás vyšel v několika vydáních a zaznamenal úspěšnou premiéru s anglickým i německým vydáním knihy.
K dalším publikacím patří i Mapa fotbalových klubů České republiky, která vyšla již v několika vydáních a nejnovější verze se dostává na trh též v těchto dnech.

První fotbalový atlas světaMapa fotbalových klubů České republikyFotblový atlas světa - anglické vydání
© copyright 2005 | Help service R.S. | all rights reserved